Rodzaj odpadu: GRUZ

Odpad ten głównie pochodzi z wyburzeń, rozbiórek, remontów oraz wykopów.

Składową gruzu są: cegły, dachówki, tynki, beton, ceramika, piaski, żwir i kamienie.

Warto pamiętać, że płyta gipsowo-kartonowa nie jest składową gruzu, a niestety bardzo często jest wkładana przez klientów do kontenera z gruzem. Płyta G-K, jak sama nazwa wskazuje składa się z gipsu i kartonu, więc klasyfikujemy ją do odpadów budowlanych.

Gruz w kontenerze należy umieszczać luzem a nie w workach, które powodują, że staje się on odpadem budowlanym. W wyniku czego koszt recyklingu wzrasta, a w niektórych przypadkach staje się wręcz nieopłacalny lub niemożliwy. W konsekwencji przyczyniamy się do zanieczyszczenia środowiska generując jeszcze większe ilości odpadów umieszczanych w składowiskach zamiast poddawać je wtórnemu wykorzystaniu.

Jak wygląda proces recyklingu gruzu?

I etap to selekcja na partię nadającą się oraz nie nadającą do ponownego przerobu. Kolejny etap to podział na gruz betonowy i ceglany. Następnie odpad ten zostaje pokruszony i staje się on towarem handlowym i może być wykorzystywany po raz kolejny np. do budowy dróg tymczasowych czy utwardzenia terenu. Pozostały nie wykorzystany gruz nie zapełnia wysypisk śmieci tylko trafia na tereny przeznaczone do rekultywacji.

YouTube
Instagram