Wywóz odpadów

Stolica Kontenery Wrocław zajmuje się wywozem takich odpadów jak:

  • gruz;
  • odpady pobudowlane;
  • odpady przemysłowe;
  • odpady wielkogabarytowe;
  • odpady BIO;
  • papa;
  • inne – wyżej nieujęte.

Gruz

Przez pojęcie gruz należy rozumieć wszelkie odpady betonowe, ceglane, ceramiczne, tynki, piaski, żwiry czy kamienie. Jest to taki rodzaj odpadów, które powstają przy budowie, remoncie lub demontażu. Do tej frakcji zaliczamy również ziemię.

Odpady pobudowlane

Kolejną grupą odpadów są zmieszane śmieci pobudowlane powstałe w wyniku budowy, remontu bądź demontażu. Do tej frakcji zaliczamy odpady: drewniane, plastikowe, szkło, odpady stalowe, makulaturę, folię, papier.

Odpady przemysłowe

Odpady przemysłowe to frakcja bardzo obszerna. Powstaje najczęściej w zakładach przemysłowych działających we wszystkich gałęziach gospodarki. Utrudnia to jednoznaczne określenie rodzaju odpadów, które mogą trafić do kontenera. Dlatego odbiór tego typu śmieci jest ustalany indywidualnie.

Odpady wielkogabarytowe

Odpady wielkogabarytowe to takie odpady, które przekraczają określone normy i nie mieszczą się w zwykłych pojemnikach na śmieci. Powstają najczęściej w trakcie zmiany wyposażenia domu. Zalicza się do nich między innymi: stare meble, okna, drzwi, materace, dywany czy wykładziny.

Odpady BIO

Odpady BIO to taka frakcja, do której zaliczamy trawę, gałęzie czy liście.

Papa

Odpad z papy to frakcja, która jest odpadem specyficznym. Proces jej recyklingu jest skomplikowany i nie może być ona zmieszana z innymi frakcjami. Dlatego też musi się znaleźć w kontenerze odseparowana od innych rodzajów odpadów.

Inne

Niewymienione wyżej rodzaje odpadów, które zamierzają Państwo oddać do recyklingu bądź utylizacji, również odbierzemy.
W takim przypadku prosimy o kontakt, byśmy mogli przygotować dla Państwa odpowiednią ofertę współpracy.

wywóz odpadów - odpady przeznaczone do wywozu

Jeżeli posiadają Państwo któreś z wymienionych odpadów, wystarczy skontaktować się z nami. Posiadamy odpowiednie kontenery przystosowane do różnego rodzaju odpadów.

Na Państwa zlecenie odbierzemy je i przekażemy do dalszego procesu recyklingu.