Wywóz śmieci. Wrocław i okolice

Działalność człowieka generuje powstawanie odpadów. Są to różnego rodzaju śmieci i nieczystości, produkty uboczne lub pozostałości po produkcji, które straciły swoją przydatność. W związku z tym każdego dnia posiadacze pozbywają się zbędnych dla nich odpadów. Ale muszą robić to w sposób zgodny z prawem, czyli powinni zabezpieczyć odpowiednie pojemniki na odpady, a potem zadbać o ich wywóz i utylizację. Nasza firma oferuje profesjonalny wywóz śmieci. Wrocław i najbliższe miejscowości to obszar, na którym działamy.

Sprawdź, jak odbywa się wywóz odpadów na terenie Wrocławia i okolic. Zapraszamy do kontaktu.

Zadzwoń lub wypełnij formularz na naszej stronie. Nasze Biuro Obsługi Klienta odpowie na każde pytanie w sprawie wywozu śmieci i gromadzenia odpadów. Otrzymasz od nas niezbędne informacje z pewnego źródła.

Wywóz śmieci we Wrocławiu

Śmieci kojarzone są najczęściej z odpadami, które powstają w gospodarstwach domowych i są bezpośrednio związane z nieprzemysłową działalnością człowieka. Odpadami komunalnymi określa się odpady bytowe.

Zgodnie z art. 6c Ustawy o Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminach, to właśnie gminy są zobowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkanych nieruchomości i odpowiedniego zagospodarowania odpadów komunalnych.

Wywóz śmieci Wrocław, który świadczy nasza firma, nie jest więc jednoznaczny z wywozem odpadów komunalnych.

Zadzwoń i dowiedz się, czy możemy odebrać od Ciebie śmieci i odpady. Pamiętaj też, że właściciel nieruchomości, na terenie której generowane są odpady, ma obowiązek odpowiednio je zbierać, zapewnić profesjonalny odbiór i składowanie w miejscu dla nich przeznaczonym.

Jakie odpady można do nas zgłosić?

Na terenie Wrocławia i okolic świadczymy usługi wywozu odpadów oraz odbiór odpadów innych niż odpady komunalne. Są to takie pozostałości, jak:

  • gruz;
  • odpady pobudowlane;
  • odpady przemysłowe;
  • odpady wielkogabarytowe;
  • odpady BIO;
  • papa;
  • inne – wyżej nieujęte.

Gruz

wszelkie pozostałości powstające podczas prac budowlanych, remontów czy rozbiórek i demontażu. Są to materiały betonowe, ceglane, ceramiczne, tynki, piaski, żwiry, ziemię czy kamienie.

Odpady pobudowlane

czyli tak zwane odpady zmieszane, niesegregowane. Są to zmieszane śmieci i pozostałości po pracach budowlanych, remontowych lub rozbiórkowych. Zalicza się tu materiały drewniane, tworzywa sztuczne (plastik, folia), a także: szkło, odpady stalowe, makulatura oraz papier.

Odpady przemysłowe

czyli takie, które powstają najczęściej w zakładach przemysłowych działających we wszystkich gałęziach gospodarki. Do kontenera trafiają więc bardzo różne rodzaje odpadów.

Odpady wielkogabarytowe

przekraczają określone normy wielkości. Nie mieszczą się więc w zwykłych pojemnikach na śmieci. Najczęściej powstają podczas zmiany wyposażenia domu. Zalicza się do nich na przykład: stare meble, okna, drzwi, materace, dywany czy wykładziny.

Odpady BIO

są pozostałościami roślinnymi. Jest to: trawa, gałęzie czy liście.

Papa

jest odpadem specyficznym. Proces jej recyklingu jest skomplikowany. Musi być zbierana do oddzielnych pojemników i odseparowana od innych rodzajów odpadów.

Inne

to odpady, które nie zostały ujęte w naszym wykazie, ale podlegają recyklingowi bądź utylizacji. Mogą być także odpadami niebezpiecznymi.

Jak świadczymy usługi – wywóz śmieci Wrocław? Czy są one dostępne dla mieszkańców Wrocławia i innych miejscowości, czy tylko dla podmiotów gospodarczych i instytucji?

Zadaj pytanie przez Biuro Obsługi Klienta, a my wyjaśnimy Ci, jak funkcjonuje system wywozu odpadów, który oferujemy w naszej firmie.

Wywóz odpadów Wrocław. Jak działamy?

Gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz harmonogram wywozu odpadów ustala gmina. W przypadku gromadzenia odpadów innych niż komunalne, usługi są zorganizowane zupełnie inaczej, a ich system podlega pełnej personalizacji.

Tak, jak już wspominaliśmy – odpady generuje każdy z nas i wszyscy jesteśmy na równi zobowiązani do dbania o otaczający nasz ekosystem. Dlatego usługi naszej firmy oferujemy zarówno klientom indywidualnym, jak i deweloperom, firmom czy podmiotom sektora publicznego.

Jeśli więc posiadasz lub będziesz mieć odpady, skontaktuj się z nami.

Telefon jest pierwszym krokiem, by dowiedzieć się, w jaki sposób możesz legalnie pozbyć się niepotrzebnych pozostałości po remoncie, budowie czy przeprowadzce. Podczas rozmowy ustalimy wstępne warunki oraz harmonogram wywozu odpadów we Wrocławiu lub w innej miejscowości. Dowiesz się także, ile będzie kosztować profesjonalny wywóz odpadów Wrocław.

Otrzymasz propozycję wynajęcia i podstawienia odpowiedniej wielkości kontenera do zbiórki odpadów. Kontener dowozimy pod wskazany adres najczęściej tego samego dnia albo w dowolnym terminie wskazanym przez Klienta.

W miejscu składowania odpadów pojemnik może też stacjonować przez ściśle określony czas.

Nasz kierowca, po upływie określonego czasu postoju pojemnika i uprzednim kontakcie z Klientem, odbiera odpady. Jeśli kontener zapełni się szybciej, to warto skontaktować się z nami. Wtedy odbiór odpadów odbywa się wcześniej. Jeśli będzie istniała taka konieczność, podstawimy też następny pusty kontener, a pełny pojemnik zabierzemy.

Odbierane przez nas odpady trafiają w miejsce przeznaczone do ich składowania, a następnie są poddawane utylizacji lub recyklingowi.

wywóz odpadów - odpady przeznaczone do wywozu

Odpowiednie gospodarowanie odpadami, które pomaga w utrzymaniu czystości i dbaniu o środowisko naturalne i ekosystem, w którym żyjemy, nie jest ani trudne, ani zbytnio kosztowne.

Nasze usługi oraz opłaty za wywóz odpadów Wrocław są szyte na miarę indywidualnych potrzeb Klienta.

YouTube