Wywóz śmieci Wrocław

Działalność człowieka generuje powstawanie odpadów. W codziennej egzystencji mieszkańców powstają różnego rodzaju śmieci i nieczystości, pozostałości poprodukcyjne, oraz odpady budowlane wygenerowane podczas porządków, remontów oraz budów. Posiadacz odpadów zobligowany jest do pozbywania się ich w sposób zgodny z prawem za pośrednictwem takich firm jak Stolica Kontenery Wrocław, posiadających odpowiedni wyposażenie, decyzje i pozwolenia. W skład wyposażenia wchodzą m.in. odpowiednie pojemniki na odpady, specjalistyczne pojazdy do transportu odpadów jak również odpowiednio przeszkolona kadra.

Wrocław i okoliczne miejscowości to obszar, na którym nasza firma oferuje profesjonalny wywóz śmieci oraz wynajem kontenerów na gruz.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat wywozu odpadów i gruzu na terenie Wrocławia i okolic, zapraszamy do kontaktu.

Zadzwoń lub wypełnij formularz na naszej stronie. Nasze Biuro Obsługi Klienta odpowie na każde Państwa pytanie związane z wywozem śmieci, wynajmem kontenerów na gruz oraz wszelkimi zagadnieniami związanymi z transportem, składowaniem i przetwarzaniem odpadów .

Wywóz śmieci we Wrocławiu

Śmieci kojarzone są najczęściej z odpadami, które powstają w gospodarstwach domowych i są bezpośrednio związane z nieprzemysłową działalnością człowieka. Odpadami komunalnymi określa się odpady bytowe.

Zgodnie z art. 6c Ustawy o Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminach, to właśnie gminy są zobowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkanych nieruchomości i odpowiedniego zagospodarowania odpadów komunalnych.

Wywóz śmieci Wrocław, który świadczy nasza firma, nie jest więc jednoznaczny z wywozem odpadów komunalnych.

Zadzwoń i dowiedz się, czy śmieci i odpady, które posiadasz będziemy mogli odebrać. Pamiętaj też, że właściciel nieruchomości, na terenie której generowane są odpady, ma obowiązek gromadzenia ich w odpowiedni sposób np. wynajmując w naszej firmie kontenery na gruz, kontenery na śmieci, kontenery na BIO itd. co ma wpływ na bezpieczny odbiór i transport na składowiska lub do odpowiednich instalacji, które zajmą się ich recyklingiem.

Jakie odpady można nam przekazać?

Na terenie Wrocławia i okolic świadczymy usługi wynajmu kontenerów na odpady, odbioru odpadów oraz wywozu odpadów innych niż odpady komunalne i niebezpieczne.

Pomożemy przy utylizacji odpadów takich jak:

  • gruz;
  • odpady budowlane;
  • odpady przemysłowe;
  • odpady wielkogabarytowe;
  • odpady BIO;
  • papa;
  • inne – wyżej nie wymienione.

Gruz

pozostałości powstające podczas prac budowlanych, remontów, rozbiórek i demontażu. Zalicza się do nich materiały betonowe, ceglane, ceramiczne, tynki, piaski, żwiry, ziemię czy kamienie.

Odpady pobudowlane

to tak zwane odpady zmieszane, niesegregowane powstałe podczas prac remontowych, budowlanych i rozbiórkowych. Zalicza się do nich drewno, tworzywa sztuczne (plastik, folia) szkło, stal, makulaturę, opakowania oraz pozostałości materiałów budowlanych.

Odpady przemysłowe

to takie, które powstają w zakładach przemysłowych działających we wszystkich gałęziach gospodarki. W tym przypadku do kontenera mogą trafić różne rodzaje odpadów w zależności od sektora, którym działa wytwórca odpadów.

Odpady wielkogabarytowe

to śmieci posiadające niestandardowe wymiary i nie mieszczące się w standardowych pojemnikach. Najczęściej powstają podczas sprzątania, remontów lub zmiany aranżacji wnętrz.

Zalicza się do nich na przykład: stare meble, okna, drzwi, materace, dywany i wykładziny.

Odpady BIO

są to takie odpady jak trawa, gałęzie, liście, z których można wytworzyć kompost.

Papa

to odpad bitumiczny, który nie może być łączony z innymi frakcjami.

Inne

to odpady, które nie zostały ujęte w naszym wykazie, ale podlegają składowaniu, recyklingowi lub utylizacji.

Jak świadczymy usługi – wywóz śmieci Wrocław? Czy są one dostępne dla mieszkańców Wrocławia i innych miejscowości, czy tylko dla podmiotów gospodarczych i instytucji?

Zadaj pytanie przez Biuro Obsługi Klienta, a my wyjaśnimy Ci, jak funkcjonuje system wywozu odpadów, który oferujemy w naszej firmie.

Wywóz odpadów Wrocław. Jak działamy?

Gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz harmonogram wywozu odpadów ustala gmina. W przypadku gromadzenia odpadów innych niż komunalne, usługi są zorganizowane zupełnie inaczej, a ich system podlega pełnej personalizacji.

Tak, jak już wspominaliśmy – odpady generuje każdy z nas i wszyscy jesteśmy na równi zobowiązani do dbania o otaczający nasz ekosystem. Dlatego usługi naszej firmy oferujemy zarówno klientom indywidualnym, jak i deweloperom, firmom czy podmiotom sektora publicznego.

Jeśli więc posiadasz lub będziesz mieć odpady, skontaktuj się z nami.

Telefon jest pierwszym krokiem, by dowiedzieć się, w jaki sposób możesz legalnie pozbyć się niepotrzebnych pozostałości po remoncie, budowie, sprzątaniu czy przeprowadzce. Podczas rozmowy ustalimy wstępne warunki oraz harmonogram wywozu odpadów we Wrocławiu lub w innej miejscowości. Dowiesz się także, ile będzie kosztować profesjonalny wywóz odpadów Wrocław.

Otrzymasz propozycję wynajęcia i podstawienia odpowiedniej wielkości kontenera do zbiórki odpadów. Kontener dowozimy pod wskazany adres najczęściej tego samego dnia lub innym dowolnym terminie wskazanym przez Klienta.

W miejscu składowania odpadów pojemnik może stać przez ściśle określony czas.

Nasz kierowca odbierze odpady, po upływie określonego czasu postoju ustalonego wcześniej z klientem. Jeśli kontener zostanie zapełniony wcześniej, to warto poinformować nas o tym fakcie by odbiór odpadów odbył się szybciej. Jeśli będzie istniała taka konieczność, podstawimy kolejny, pusty kontener, a pełny pojemnik zabierzemy.

Odebrane przez nas odpady trafią w miejsce przeznaczenia, a następnie zostaną poddane utylizacji, recyklingowi lub składowaniu.

Odpowiednie gospodarowanie odpadami, które pomaga w utrzymaniu porządku i dba o środowisko naturalne i ekosystem, w którym żyjemy, nie jest trudne, ani czasochłonne.

Nasze usługi oraz opłaty za wywóz odpadów Wrocław są szyte na miarę indywidualnych potrzeb Klienta.

YouTube
Instagram